HAN HANH GIOI THIEU

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC TỪ THIỆN

do NS.QUÝ LUÂN thực hiện tại TỊNH XÁ TRUNG TÂM.

Chủ đề: CÔNG ĐỨC SINH THÀNH (lần.1)

 

Link xem chương trình:

http://www.youtube.com/watch?v=gboQZooegrY&feature=mh_lolz&list=PLE82897FA67607BBE


Link xem: Hài Thúy Nga

http://clip.vn/watch/18-Hai-Thuy-Nga,DH3o

Make a free website with emyspot.com - Report abuse